RENTA dla dziecka lub bliskich!

Comiesięczna wypłata, gdyby Ciebie zabrakło.

RENTA Bez Ograniczeń!
RENTA niezależna od ZUS!

Policz samodzielnie!

W Polsce, co 2 godziny osoba przed 20 rokiem życia traci rodzica.

Co 20 osoba w wieku do 20 lat nie ma już rodzica (lub obojga).
* wg. badań z Uniwersytetu Łódzkiego

Czym jest Renta?
To ubezpieczenie głównie dla rodziców lub opiekunów mających na utrzymaniu dzieci lub osoby bliskie.

W przypadku gdyby Ciebie zabrakło, Generali Życie TU SA będzie wypłacać stałą, comiesięczną Rentę dla Twojego dziecka.

 • Ty określasz jej wysokość
 • Kupujesz kiedy chcesz
 • Płacisz jak długo chcesz

Renta także dla innych bliskich Ci osób, bez względu na ich wiek i pokrewieństwo.

Sam wybierasz okres wypłat (3 do 25 lat).

Trzy rodzaje Rent:

 • śmierć w wypadku komunikacyjnym
 • śmierć w nieszczęśliwym wypadku
 • śmierć naturalna lub chorobowa
  (2 lata "karencji" na samobójstwo).

Przykład:
Śmierć (wypadek komunikacyjny)
Renta do 
19.444 zł /miesiąc
przez okres 3 lat - 
(dowolny wiek dziecka, rodzic do 70 lat).
Razem: 699.984 zł w 3 lata.

Umów się na rozmowę:  

 Wybierz dzień i godzinę...   

Zwykłe ubezpieczenie (np. w zakładzie pracy) nie wystarczy, aby chronić dzieci i bliskich!

Przykład: 
Renta 10.000 złotych miesięcznie (wypadek komunikacyjny)
Składka: 33,14 zł miesięcznie (okres wypłat - 3 lata)
Razem: 360.000 złotych wypłacone w 3 lata!

Także Dziecko, które już Studiuje będzie w trudnej sytuacji finansowej, gdy jego Rodzic zginie nagle w wypadku.

Info - pobierz PDF (1 strona)


Zadzwoń teraz:
tel. 600 148 603

Kilka przykładów:
tzw. niskie ryzyko zawodowe (np. praca biurowa)


Kliknij i zrób własne wyliczenia RENTY

 • Długość trwania wypłat oraz wysokość renty określasz osobno dla każdego dziecka lub osoby bliskiej (w jednej polisie możesz wskazać kilkoro dzieci lub osób).   
 • Im krótszy okres wypłaty tym wyższą RENTĘ możesz wybrać.
 • W trakcie ubezpieczenia możesz wnioskować o zmianę okresu wypłaty lub wysokości renty (w ramach limitów).

 • Natychmiastowa Ochrona - Bez żadnej KARENCJI!
  (start po zakupie i opłaceniu pierwszej składki - zwykle po 48 godzinach).  
 • Ochrona na całym świecie 24/7.
 • Możliwość zakupu do 70 roku życia, przy dobrym stanie zdrowia osoby, która się ubezpiecza. 
 • Ubezpiecz się zanim otrzymasz diagnozę poważnej choroby!


Zarezerwuj rozmowę:

Nowość!
Ubezpieczenie CHOROBOWE dla Rodzica

Obie RENTY pokazane wyżej w tabeli (związane z wypadkiem komunikacyjnym i nieszczęśliwym wypadkiem) warto uzupełnić o Ubezpieczenie Chorobowe - ONKO Plus.
CHOROBOWE, a nie zdrowotne!

Unikalne Ubezpieczenie z wysokimi wypłatami pieniężnymi zaraz po Diagnozie Poważnej Choroby (aż 45 Poważnych Chorób). 

UWAGA: Ubezpieczenia zdrowotne nie dają żadnych wypłat pieniężnych!
Wypłaty pieniężne dają
ubezpieczenia CHOROBOWE!

Zsumowane kwoty świadczeń na poszczególnych etapach choroby i jej leczenia, poprzez utratę zdolności do jakiejkolwiek pracy z powodu postępującej choroby, aż po śmierć chorego  mogą wynosić od kilkudziesięciu tysięcy złotych, aż po sumy przekraczające 300.000 złotych (przykład: diagnoza nowotworu złośliwego + niezdolność do pracy + śmierć)

Zgłaszane świadczenia wypłacane są od razu w całości, co znakomicie uzupełnia RENTY opisane powyżej. 

W przypadku śmierci w wyniku dowolnego wypadku (w tym komunikacyjnego) wskazane osoby otrzymają niezależne wypłaty z obu ubezpieczeń:

 • comiesięczne z ubezpieczenia RENTA (Generali)
 • jednorazowe z ubezpieczenia ONKO Plus (Unum)

Nawet dziecko, które już studiuje może znaleźć się w trudnym Położeniu Finansowym, gdy Rodzic zachoruje lub umrze.

Zwykłe ubezpieczenie Grupowe nie wystarczy, aby chronić dzieci i bliskich!

Przykład:
 • Diagnoza Nowotwór Złośliwy: 80.000 zł
 • Niezdolność do pracy, powód-choroba: 70.000 zł
 • Śmierć ubezpieczonego: 150.000 zł
Składka: 75,00 zł miesięcznie

To razem 300.000 złotych! 

Każdy potrzebuje i RENTY i ONKO Plus dla ochrony swoich dzieci przed Problemami Finansowymi związanymi z Poważną Chorobą i Śmiercią Rodzica.

Dostęp do ONKO Plus już od 18 roku życia. 
Jedyny warunek to 
dobry stan zdrowia
 (krótka ankieta medyczna wykluczająca np. choroby nowotworowe, krążenia, udary, cukrzycę itp.)

Kiedy na Poważną Chorobę zapadnie choćby jeden z rodziców, problemy finansowe dotykają całej rodziny.


ONKO Plus warto upowszechnić wśród rodziny i przyjaciół i zakupić dla każdej pełnoletniej osoby do 69 roku życia.

Trzy zakresy świadczeń (wyciąg):

 • 30,00 zł - nowotwór złośl. 40.000 zł/ śmierć 25.000 zł
 • 47,00 zł - nowotwór złośl. 65.000 zł/ śmierć 50.000 zł
 • 75,00 zł - nowotwór złośl. 80.000 zł/ śmierć 150.000 zł

Rocznie mamy w Polsce ponad 170.000 zachorowań na nowotwory, 80.000 zawałów serca i ponad 70.000 udarów.
To razem ponad 320.000 zachorowań tylko na te trzy choroby.
Około 60% zachorowań występuje przed 70 rokiem życia.

Zapytaj o szczegóły
Skorzystaj z telefonicznej porady
Pomagam w zakupie Online

telefon: 600 148 603

Weź DOSTĘP bez Karencji
od 1-go najbliższego miesiąca!
Kliknij i dowiedz się więcej...

lub po prostu zadzwoń: 600 148 603

Pamiętaj!

Renta rodzinna z ZUS (po śmierci rodzica) nie zależy od ilości dzieci w rodzinie!
Nawet dla kilkorga uprawnionych dzieci będzie to tylko jedna Renta z ZUS!


Przepisy określają minimalną wysokość renty z ZUS.
Od marca 2022 r. wynosi: 1217,98 zł (netto)
- dla jednej osoby wypłaca się 85%
- dla dwu osób wypłaca się 90%
- dla trzech lub więcej osób 95%

Aktualne informacje dostępne w ZUS
Pomagam Rodzicom w Dostępie do 
Prywatnej RENTY niezależnej od ZUS
(wysokie kwoty Renty przy niskiej składce)
Wybierz dzień i godzinę rozmowySerdeczna Prośba  ;-)

Proszę, Przekaż link Następnym Rodzicom!