Jak wprowadzamy zmiany w placówkach oświatowych

w ramach Kampanii Rodzic Ubezpiecza z bezpieczny.pl

ścieżka 8 kroków:

1.     Zapoznanie z celami Kampanii osoby zarządzające placówką.

2.     Przedstawienie założeń i korzyści płynących z Kampanii Radzie Rodziców:

        a.      pisemnie lub

          b.      na spotkaniu z krótką prezentacją multimedialną oraz

          c.      krótka prezentacja online funkcjonalności portalu  www.bezpieczny.pl

3.     Zapoznanie z założeniami Kampanii Rady Pedagogicznej:
        a.  krótka prezentacja online funkcjonalności portalu www.bezpieczny.pl

         b.  zapoznanie z ulotką jaką otrzymuje każdy rodzic

4.     Zamieszczenie na stronie www. placówki informacji dla rodziców o Kampanii i sposobie jej wdrożenia 
         w placówce.

5.     Placówka wysyła przed wakacjami lub tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego informację
        do rodziców przy pomocy
dziennika elektronicznego
         (drugą informację wysyłamy tuż przed spotkaniami wychowawców z rodzicami we wrześniu).

6.     W czasie pierwszego zebrania z rodzicami we wrześniu wychowawcy klas przekazują każdemu rodzicowi
        ulotki informacyjne
(na życzenie Rady Rodziców lub Dyrektora placówki możliwe są bezpośrednie spotkania rodziców
          z opiekunami ubezpieczenia  - forma do wyboru).  

          Zwykle sprawdzają się: np. krótkie wizyty w klasach gdzie rodzice mają pytania szczegółowe [sprawdzają się w żłobkach,
          przedszkolach i szkołach do 300 uczniów]
lub np. dyżur  w holu placówki w dniu zebrań klasowych – w szkołach dużych).

7.     Rodzice samodzielnie dokonują zakupu ubezpieczeń w dogodnym dla siebie czasie na portalu 
         www.bezpieczny.pl
(bez konieczności spotkania z opiekunem).

           a.     w dowolnym momencie mogą zadzwonić do opiekuna ubezpieczenia z prośbą o pomoc w dokonaniu transakcji.
                   Rodzic niczego nie podpisuje, nie drukuje i nie wysyła!

           b.     płatność składki dokonują od razu przekierowując się do swojego banku przy pomocy DotPay
                    lub mogą zapłacić tradycyjnie na poczcie albo 
w dowolnym punkcie płatności lub robiąc zwykły przelew.

            c.      na wskazany w czasie zakupu adres mailowy otrzymują natychmiast komplet wymaganych prawem dokumentów
                     (OWU, zakres ubezpieczenia, załącznik z wybranymi opcjami i składką, polisę, potwierdzenie dokonania wpłaty składki,
                     informację i kontakt telefoniczny i mailowy do opiekuna ubezpieczenia).

8.     Zgłoszenie roszczenia może być dokonane natychmiast po urazie i odbywa się bez konieczności
        pomocy szkoły i bez wizyty w szkole
Wystarczy telefoniczny kontakt z działem roszczeń GENERALI (8:00-19:00) 
          lub bezpieczny.pl (8:00-16:00) - numery infolinii podane na www.bezpieczny.pl   
          Uproszczona procedura przy pomocy maili i kopii lub skanów dokumentacji.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________