Pełnoletni student/ka kupuje samodzielnie - płaci z dowolnego konta bankowego ;-)